Bokslut i Stockholm & Vallentuna

 

Vi kan erbjuda dig kompletta bokslut, årsbokslut samt årsredovisningar

Kontakta oss

Bokslut och årsredovisningar

Behöver du hjälp med dokumentationen inför årsbokslutet eller årsredovisningen? Då ska du vända dig till oss, vi har god erfarenhet inom branschen och är noggranna med att all dokumentation stämmer. Vi ser till att bokslut och årsredovisning upprättas enligt lag och god redovisningssed. 
Vi kan leverera bokslut, årsbokslut samt årsredovisningar med komplett dokumentation för samtliga sorters små och medelstora företag såsom enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Vi ser till att kvalitén och samtliga uppgifter i ditt bokslut stämmer och leverar alltid årsbokslut och årsredovisningar av högsta kvalitet.

Bokslut

Om du driver en näringsverksamhet måste du upprätta en bokföring, vilket betyder att alla företagsformer är bokföringsskyldiga. Det innebär att du som företagare behöver sammanställa årets bokföring efter ditt räkenskapsår är slut. Bokslutet görs för att du ska få en rättvis bild över hur ditt företag har presterat. När du ska skicka in bokslutet beror på vilken bolagsform du har, d.v.s. om du har enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. På Skatteverkets hemsida kan du se information om viktiga datum, för att se när du ska vara klar med ditt bokslut. Det är många faktorer man måste ta hänsyn till när ett bokslut ska sammanställas och skicka in. Där kommer vi in i bilden och kan hjälpa dig så att allting är korrekt ifyllt.

Årsredovisning

En årsredovisning är en ekonomisk sammanställning av det föregående räkenskapsåret. Årsredovisningen innehåller ett antal olika delar, såsom balansräkning och resultaträkning. Detta är utkomsten av bokföringen som har gjorts under året. För att en årsredovisning ska upprättas ordentligt ställs  krav. Den ska vara tydlig, överskådlig och vara i linje med god redovisningssed. Dessutom ska årsredovisningen undertecknas av bolagets styrelseledamöter eller verkställande direktörer.