Bolagsfrågor i Stockholm & Vallentuna

 

Vi hjälper dig med allt från nystart till beslut om bolagsform.

Kontakta oss

Kom igång med ditt företag med oss

När ett företag startas är det många beslut som ska fattas av företagets styrelse som exempelvis vilken bolagsform företaget ska ha, hur verksamheten ska finansieras och hur ett eventuellt delägande fördelas? Många beslut som fattas i början kan få en större tyngd i framtiden för verksamheten. Vi hjälper dig att få en problemfri start på goda grunder med företaget så att du som företagare kan därefter koncentrera dig på verksamheten.

Rådgivning

Under företagets livstid kan många förändringar ske inom verksamheten. Kanske vill du byta företagsnamn för att bättre förmedla företagets inriktning. Kanske vill du förändra verksamheten så pass mycket att bolagsordningen inte stämmer längre. Kanske vill du byta bolagsform eller slå ihop två bolag till ett. Oavsett vilka förändringar som sker inom företaget finns vi där för att hjälpa dig.

Likvidation / avveckling

Likvidation av ett aktiebolag är idag ett vanligt och effektivt sätt för aktieägarna inom ett bolag att avsluta bolaget. Processen går till som så att aktiebolaget avslutas genom att bolagsstämman fattar ett beslut om att bolaget skall träda i likvidation. Detta beslut anmäls till bolagsverket. Med vår erfarenhet och kompetens kan du lita på att vi åtar oss likvidationsuppdrag smidigt och effektivt. Vi kommunicerar med bolagets revisor och aktieägare samt upprättar de legala dokument som krävs för att fatta beslut och avregistrera bolaget. Därefter upprättas en slutredovisning som granskas av bolagets revisor.